Poradna

Projekty EU

Naše společnost spolupracuje na projektech za přispění EU.

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - REMOSKA s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012589

INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Výzva II

Předmětem projektu je udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví v zemích EU i mimo EU.

 

 

Název projektu: Podpora exportních příležitostí společnosti REMOSKA s.r.o. na světových trzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012981

MARKETING - Výzva III

Předmětem projektu je celkové posílení exportních aktivit společnosti REMOSKA s.r.o. a její mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím individuálních účastí na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Přihlaste se k našemu zpravodaji

A buďte jako první informováni o novinkách